خانه / اداره منابع علمی و اطلاع‌ رسانی

اداره منابع علمی و اطلاع‌ رسانی

 • معرفی 
 •   بانک های اطلاعاتی 
 •  نشریات 
 •  پایگاه های مفید 
 • انتشارات 
 • تماس با ما 
معرفی مدیر
 • فرخ حیدری
 • عضو هیئت علمی گروه آموزشی زبان انگلیسی
 • دکترای آموزش زبان انگلیسی
 • کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
 • کارشناسی ادبیات انگلیسی
 • رزومه
 • متافورز – نشریه گروه زبان و ادبیات انگلیسی