خانه / آیین‌نامه‌ها و فرم‌ها

آیین‌نامه‌ها و فرم‌ها

  •  آیین نامه ها
  •  اعضای هیئت علمی
  •  کارآموزی 
  •  کارشناسی ارشد 
  •  کارشناسی
ردیف عنوان کد لینک دانلود نوع
۱ چاپ و انتشار کتاب دانلود آیین نامه
۲ تشویق فعالیتهای پژوهشی دانلود آیین نامه
۳ حمایت از طرح های پژوهشی دانلود آیین نامه
۴ امتیازدهی فعالیت های پژوهشی دانلود شیوه نامه
۵ طرح دستیار فناوری دانلود آیین نامه
۶ طرح گرنت فناوری دانلود آیین نامه
ردیف عنوان کد لینک دانلود نوع
۱ فرم حق التالیف مقاله mjdkh.res.form.1.0 دانلود فرم
۲ فرآیند درخواست تشویقی مقاله mjdkh.res.proc.8.0 دانلود فرم
۳ فرم درخواست خرید کتاب mjdkh.res.form.2.0 دانلود فرآیند
۴ فرآیند درخواست خرید کتاب mjdkh.res. proc.1.0 دانلود فرآیند
۵ فرم تقاضای داوری کتاب تالیفی mjdkh.res.form.14 دانلود فرم
۶ فرم تقاضای داوری کتاب ترجمه ای mjdkh.res.form.15 دانلود فرم
۷ فرآیند درخواست برگزاری کنفرانس mjdkh.res.proc.7.0 دانلود فرآیند
۸ فرم درخواست برگزاری کنفرانس mjdkh.res.form.13 دانلود فرم
۹ فرآیند امتیاز دهی دستاوردهای پژوهشی mjdkh.res.proc.5.0 دانلود فرآیند
۱۰ تعریف سخنرانی/کارگاه علمی (ویژه گروه) mjdkh.res.form.10-1.0 دانلود فرم
۱۱ جزئیات سخنرانی/کارگاه علمی (ویژه سخنران) mjdkh.res.form.10-2.0 دانلود فرم
۱۲ فرآیند درخواست و برگزاری سخنرانی علمی mjdkh.res.proc.3.0 دانلود فرآیند
۱۳ شناسایی زمینه های تخصصی mjdkh.res.form.11 دانلود فرم
ردیف عنوان کد لینک دانلود نوع
۱ نامه اتمام دوره کارآموزی دانلود نامه
۲ اتمام کارآموزی و اعلام نمره سرپرست کارآموزی mjdkh.res.form.9.0 دانلود فرم
۳ راهنمای انجام واحد کارآموزی دانلود فرآِیند
۴ تهیه گزارش کارآموزی گروه مهندسی عمران دانلود شیوه نامه
۵ تهیه گزارش کارآموزی گروه کامپیوتر دانلود شیوه نامه
۶ تهیه گزارش کارآموزی گروه حسابداری دانلود شیوه نامه
۷ اجرای کار آموزی – ویژه سامانه ساد mjdkh.res.proc.2.0 دانلود فرآِیند
۸ اجرای کار آموزی – ویژه انتخاب و اجرای دستی دوره mjdkh.res.proc.4.0 دانلود فرآِیند
۹ انتخاب محل کارآموزی بروش دستی mjdkh.res.form.8.0 دانلود فرم
۱۰ جلسه عمومی توجیهی کارآموزی (اسفند ۱۴۰۰) دانلود راهنما
۱۱ جلسه عمومی توجیهی کارآموزی (خرداد ۱۴۰۱) دانلود راهنما
۱۲ فیلم جلسه عمومی توجیهی کارآموزی (اسفند ۱۴۰۰) مشاهده فیلم
۱۳ فیلم جلسه عمومی توجیهی کارآموزی (خرداد ۱۴۰۱) مشاهده فیلم
۱۴ سئوالات متداول در کارآموزی دانلود راهنما

ردیف عنوان کد لینک دانلود نوع
۱ صفحه انگلیسی پارسا- روانشناسی عمومی دانلود فرمت
۲ صفحه انگلیسی پارسا- روانشناسی عمومی-نمونه پرشده دانلود فرمت
۳ صفحه انگلیسی پارسا- زبان و ادبیات انگلیسی دانلود فرمت
۴ صفحه انگلیسی پارسا- زبان و ادبیات انگلیسی -نمونه پرشده دانلود فرمت
۵ صفحه انگلیسی پارسا- مجموعه مهندسی دانلود فرمت
۶ صفحه انگلیسی پارسا- مجموعه مهندسی -نمونه پرشده دانلود فرمت
۷ راهنمای نگارش پایان نامه دوره کارشناسی ارشد دانلود راهنما
۸ فرمت خام پایان نامه کارشناسی ارشد (word) دانلود فرمت
۹ راهنمای نگارش پیشنهاده سازه و ژئوتکنیک دانلود راهنما
۱۰ شیوه نامه ایران دانلود شیوه نامه
۱۱ قواعد کلی اصالت سنجی دانلود راهنما
۱۲ مجوز صحافی و ثبت پایان نامه در ایرانداک mjdkh.res.proc.6.0 دانلود فرآیند
۱۳ ثبت نام اولیه در ایرانداک دانلود راهنما
۱۴ خدمات قابل ارائه به دانشجویان دانلود راهنما
۱۵ اشکالات متداول در تهیه پارسا منطبق بر فرمت موسسه دانلود راهنما