خانه / اخبار تصویری / پذیرش مقاله عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر در مجله Sustainability (ISI-Q1)

پذیرش مقاله عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر در مجله Sustainability (ISI-Q1)

درباره ی نوید سیاه پلو

مطلب پیشنهادی

فراخوان ارسال فرم حق التالیف دستاوردهای پژوهشی ۱۴۰۰