خانه / اخبار / فرصت مطالعاتی

فرصت مطالعاتی

به استحضار می رساند پژوهشگاه قوه قضائیه به منظور توسعه تحقیقات کاربردي، دانش افزایی و بهره گیري از توان و ظرفیت علمی دانشگاهها، اساتید برجسته و دانش پژوهان محترم و همچنین حمایت از استعدادهاي علمی نخبگان میهناسلامی و ترغیب پژوهشگران به انجام تحقیقات در موضوعات مرتبط با چالش ها و نیازهاي قوه قضائیه، براساس سازکارپیش بینی شده در شیوه نامه هاي مربوطه (که به پیوست تقدیم می گردد) شرایط بهره مندي اعضاي هیأت علمی و همچنینرا فراهم « فرصت مطالعاتی » دانشجویان دوره دکتري دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی-پژوهشی سراسر کشور ازنموده است. از این رو مستدعی است ضمن اطلاع رسانی متناسب و شایسته این موضوع به تمامی مجموعه هاي تحتمدیریت، زمینه استفاده از این ظرفیت علمی را براي قوه قضائیه فراهم نمایید.jri.ac.ir  علاقمندان میتوانند با مراجعه به وبسایت پژوهشگاه قوه قضائیه به نشانی ضمن دریافت جزئیات بیشتردرخواست خود را ثبت نمایند.

درباره ی SamiFar

مطلب پیشنهادی

برگزاری سه کارگاه در حوزه امنیت در انجمن رمز ایران

انجمن رمز ایران در نظر دارد در حاشیه هجدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران، …