خانه / طرح های پژوهشی

طرح های پژوهشی

ردیف عنوان پژوهش کارفرما تاریخ شروع تاریخ خاتمه مجری گروه آموزشی
۱ ارایه الگوی بهینه برای انتخاب و انتصاب مدیران مدارس و گزینش معلمان به منظور کیفیت بخشی به نیروی انسانی آموزش و پرورش استان خوزستان ۳/۱۲/۱۴۰۰ ۲۴/۰۱/۱۴۰۱ دکتر مهتا جود زاده مدیریت