خانه / اخبار / سمینار های علمی و تخصصی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

سمینار های علمی و تخصصی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

کارشناسان مرتبط با امر کیفیت پروژه های عمرانی جهت ثبت نام مطابق شماره تماس و آدرس زیر اقدام نمایند.

 

شماره تماس جهت ثبت نام: ۰۹۱۷۳۴۴۶۱۶۷

۰۶۱۳۳۳۷۵۲۵۴

 

آدرس وبینار: as.tsmi.ir/seminar

ضمنا نام و نام خانوادگی، دستگاه محل خدمت و استان در زمانثبت نام الزامی می باشد.

 

درباره ی SamiFar

مطلب پیشنهادی

نخسـتین همـایش بین المللی علمی و فرهنگی تاریـخ و ادبیات پایداري در مکتب حاج قاسم سلیمانی

به اسـتحضار می رسانـد دانشـگاه جیرفت در نظر دارد «نخسـتین همـایش بین المللی علمی و فرهنگی …